Aoshima 1/700 Kanmusu Landing Ship “Akitsu Maru” late war version (Kantai Collection) / Sprue-A-1-(Flight-Deck-bottom)
by Dan Kaplan

Home

Sprue-A-1-(Flight-Deck-bottom)

Sprue-A-1-(Flight-Deck-bottom).jpg
Updated 7/29/2016

© modelwarships.com